Poprawa sytuacji finansowej i strategia środowiskowa wśród priorytetów JSW

 Polska Agencja Prasowa

Poprawa sytuacji finansowej, inwestycje służące pozyskaniu kolejnych źródeł
węgla koksowego oraz zwiększenie udziału tego rodzaju węgla w produkcji, a także opracowanie i wdrożenie strategii środowiskowej - to niektóre priorytety działania zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W piątek, 19 marca, miała odbyć się konferencja poświęcona wynikom grupy JSW, która zamknęła miniony rok stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł. Ze względu na sytuację epidemiczną w biurze zarządu jastrzębskiej spółki, firma odwołała konferencję, zamieszczając jednak prezentację wynikową na stronie internetowej.
Wśród najważniejszych wyzwań i priorytetów działania zarząd JSW wymienia m.in. poprawę sytuacji finansowej oraz realizację przyjętych planów inwestycyjnych w celu zapewnienia większego dostępu do źródeł węgla koksującego o najlepszych parametrach.
Jak wynika z prezentacji, w ub. roku grupa JSW wydała na inwestycje niespełna 1,9 mld zł, wobec prawie 2,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek nakładów inwestycyjnych o 21 proc. Najwięcej, ponad 1,5 mld zł, wydano w segmencie węglowym (to m.in. nakłady na budowę nowej kopalni węgla koksowego Jastrzębie-Bzie), wobec ponad 2 mld zł wydatków tym segmencie w roku 2019.
W ujęciu gotówkowym ubiegłoroczne nakłady inwestycyjne grupy JSW przekroczyły 2,2 mld zł (w tym blisko 2 mld zł w segmencie węglowym) i były o ponad 80 mln zł wyższe niż rok wcześniej.
Innym priorytetem grupy JSW pozostaje zwiększenie udziału węgla koksującego w całkowitej produkcji, w powiązaniu z ograniczeniem wydobycia węgla energetycznego. W ub. roku kopalnie spółki wyprodukowały niespełna 11,1 mln t węgla koksowego (wzrost o 8,4 proc.) i ponad 3,3 mln ton węgla energetycznego (spadek o 27 proc.). Węgiel metalurgiczny (koksowy) stanowił ok. 77 proc. całkowitej produkcji. Wielkość produkcji węgla ogółem zmniejszyła się rok do roku o 2,6 proc., do poziomu niespełna 14,4 mln t.
Inne tegoroczne priorytety, wymienione w prezentacji JSW, to optymalizacja kosztowa, a także umacnianie pozycji i wizerunku JSW jako producenta węgla koksowego, jednego z surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, niezbędnego w transformacji gospodarki w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Spółka planuje także aktualizację strategii zrównoważonego rozwoju oraz opracowanie i wdrożenie strategii środowiskowej w związku - jak poinformowano - z rosnącym znaczeniem czynników ESG w zarządzaniu spółką i w dostępie do kapitału. ESG to czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe firm. Skrót pochodzi od trzech elementów: E - środowisko (ang. environmental), S - społeczna odpowiedzialność (social responsibility), G - ład korporacyjny (corporate governance).
Wśród pozostałych wyzwań i priorytetów zarząd JSW wymienia utrzymanie odpowiedzialnego dialogu ze stroną społeczną (według nieoficjalnych informacji związkowych, rozpoczęły się rozmowy o przedłużeniu wygasających w tym roku 10-letnich gwarancji zatrudnienia dla załogi) oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w związku z panującą sytuacją pandemiczną.
W piątek w kopalniach JSW potwierdzono 17 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem (w kopalniach Borynia, Pniówek, Budryk i Jastrzębie-Bzie), przybyło też 7 ozdrowieńców. Obecnie choruje niespełna 80 pracowników, a 182 jest w kwarantannie (minionej doby kwarantanną objęto kolejnych 15 osób). Od początku epidemii wirusem SARS-CoV-2 zaraziło się 4760 pracowników JSW, z których 4679 wyzdrowiało.