20 marca 1921 PLEBISCYT ŚLĄSKI

Wielkie Święto Demokratycznego Wolnego Wyboru na Górnym Śląsku.
 
To już 100 lot ! czyli nasza Śląsko Wielko Rocznica !
 
Nigdy przedtem, ani już nigdy później Ślązacy nie będą mieli takiej niepowtarzalnej okazji (prawie wszyscy uprawnieni do głosowania wzięli udział)
w tak demokratycznych warunkach decydować o losach regionu i własnej osobistej przyszłości .
Plebiscyt Śląski zaskoczył wszystkich przybyszy z zewnątrz, którzy nie spodziewali się tak niezwykle dojrzałego społeczno- politycznego wizerunku Górnoślązaków , którzy kartą do głosowania Powiedzieli
Stop! ; anarchii i dalszemu wyniszczaniu regionu przez bojówki zawodowych powstańców, awanturników i zwykłych bandytów .
 
Lud Śląski nie chciał żadnych granic czy podziału regionu ale chciał powrotu do bezpieczeństwa społecznego, stabilizacji i dobrobytu .
W Plebiscycie udział wzięło : 1.190.637 osób to jest 97,5% uprawnionych do głosowania .
Za Polską czyli podziałem regionu i przyłączeniem Górnego Śląska do Polski zagłosowało : 479. 365 głosujących czyli 40,3% .
Za Niemcami czyli pozostawieniem całości Śląska w dotychczasowych granicach państwa Niemieckiego zagłosowało:
707. 393 czyli 59.4%.
Wynik tego arcydemokratycznego i przejrzystego głosowania jednoznacznie i bez jakichkolwiek wątpliwości wskazywał, że Ślązacy chcą dalej pozostać w już sprawdzonej Zachodnioeuropejskiej strefie dobrobytu gospodarczo-kulturowego. Była to ze wszech miar mądra decyzja porównywalna z tą o wstąpieniu do UE.
Na swoje nieszczęście Górnoślązacy nie mogli wiedzieć, że w rodzącej się epoce nacjonalizmów demokratyczne zasady czyli jak w przypadku Plebiscytu, WOLA WIĘKSZOŚCI może być respektowana pod warunkiem, że jest zgodna z wolą silniejszego -Francji i Polski . I tak w bezczelny sposób podeptano zasady demokratycznego wyboru.
Ale wynik Plebiscytu już jest wydarzeniem historycznym niepodważalnym faktem na to jakie były oczekiwania Ślązaków .
162374841 3738828509565626 2043098355366934837 o