Jaskinie w kieleckim kamieniołomie bezpieczne

Portal gospodarka i ludzie  autor: Tomasz Rzeczycki

Odkryte przed laty w wyniku eksploatacji górniczej Jaskinie na
Kadzielni w Kielcach od ponad dziesięciu lat udostępniane są sezonowo zwiedzającym. Czy i kiedy w tym roku będzie to możliwe, trudno na razie powiedzieć. Przeszkodą nie jest stan górotworu spękanego w przeszłości w efekcie stosowania materiałów wybuchowych do urabiania złoża. Zwiedzanie miało być wznowione wiosną, ale nie wiadomo, czy po Wielkanocy kolejne zmiany rządowych rozporządzeń pozwolą na to. Kiedy więc będzie można wejść do kieleckich jaskiń?
Teoretycznie od kwietnia, przy czym to zależy od obostrzeń związanych z pandemią. Jeżeli przepisy zostaną zaostrzone, to ten termin może ulec przesunięciu - odpowiada Michał Poros, kierownik Centrum Geoedukacji w Geoparku Kielce, któremu podlegają Jaskinie na Kadzielni.
Kadzielnia była największym kamieniołomem wapienia w pobliżu centrum Kielc. Eksploatację górniczą wstrzymano tam ponad pół wieku temu. System kilku jaskiń w ścianie kamieniołomu udostępniono zwiedzającym ponad dziesięć lat temu, tworząc zabezpieczoną pod względem górniczym krótką trasę.
W 2020 r. trasę podziemną odwiedziło 10 557 osób. Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii trasa była dostępna od początku czerwca do końca października. W 2019 r. było to 24 301 osób, przy czym trasa była dostępna od kwietnia do października - informuje Michał Poros.
Zabezpieczenia górnicze jak na razie zdają egzamin. W 2020 r. nie zaobserwowano negatywnych oddziaływań, takich jak: erozja górotworu, obwały czy spękania w obrębie jaskiń. Nie zachodziła też konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń górniczych trasy podziemnej, np. dodania kotew.