Inne Krzyże

Dziękujemy za życzenia radości i nadziei oraz za "Stary Krzyż". Chciałbym się odwzajemnić i przypomnieć o innym Krzyżu. Postawił go na pokopalnianej hałdzie w Murckach ks. proboszcz, aby można było odprawiać przy nim nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Był również pomysł zbudowania na tej hałdzie "górniczej kalwarii". Niestety nie udało się - został tylko samotny Krzyż (czyżby pogórniczy?).

 Kryz CSC 0388Krzyz CSC 0393Krzyz DSC 0266Krzyz DSC 0267

 

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Gwarków. 
Aleksander Zembok