Załoga Bogdanki z optymizmem patrzy w przyszłość

Trybuna Górnicza  autor: MD

Lubelski Węgiel Bogdanka zamknął 2020 r. z zyskiem netto wynoszącym 73 mln zł.
Prezes LWB Artur Wasil ocenił, że ub.r. – pomimo wielu trudności – należy ocenić jako dobry dla spółki. Wskazał, że wypracowane wyniki osiągnięto w czasie spowolnienia gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa.
Jak wynika za raportu, który został opublikowany 25 marca, w 2020 r. Bogdanka miała 1 822,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, a EBITDA w tym okresie wyniosła 466,1 mln zł. Spółka w ub.r. wydobyła 7,6 mln t węgla, a sprzedaż surowca wyniosła 7,7 mln t. Średni uzysk na koniec roku wyniósł 64 proc. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych.
W samym IV kwartale 2020 r. zysk netto wyniósł 38,1 mln zł, przychody ze sprzedaży 468,6 mln zł, a EBITDA 148,5 mln zł. W okresie październik-grudzień spółka wydobyła 2,1 mln t węgla.
W drugiej połowie 2020 r. rozpoczęliśmy eksploatację ściany o rekordowo długim, siedmiokilometrowym wybiegu. Do wydobycia z niej przygotowywaliśmy się od kilku lat, zarówno wykonując roboty chodnikowe, jak i opracowując narzędzia cyfrowe. Pod koniec roku ogłosiliśmy nową strategię rozwoju Lubelskiego Węgla Bogdanka, co daje nam podstawy do optymistycznego patrzenia w przyszłość – przyznał prezes Wasil.
Bogdanka w 2020 r. miała 19,7 proc. udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego. W przypadku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej udział Lubelskiego Węgla w rynku był jeszcze większy. Wyniósł on 25,3 proc. Jak podano w raporcie, aż 83 proc. sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie oraz Enea Elektrownia Połaniec.
Wydatki inwestycyjne w ub.r. w Bogdance wyniosły 606,7 mln zł. Największą część tej kwoty, czyli 293,6 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Lubelski Węgiel był także zaangażowany w walkę z koronawirusem.
W czasie pandemii spółka po raz kolejny pokazała, że jest odpowiedzialnym partnerem społecznym. Tylko na działania związane z walką z COVID-19 w ubiegłym roku przekazała 800 tys. zł – to środki na szpitale i jednostki służby zdrowia. Oprócz tego wspieraliśmy również jednostki kultury i sportu. Pozostaliśmy filarem Lubelszczyzny, firmą odpowiedzialną społecznie – powiedział wiceprezes LWB ds. pracowniczych i społecznych Adam Partyka.