Prof. Marek Cała prezydentem Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego

Materiały prasowe

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
prof. Marek Cała został ponownie wybrany na prezydenta Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego (International Organizing Committee of World Minning Congress – WMC/IOC). Tym samym rozpoczyna drugą kadencję, która potrwa cztery lata - poinformowała portal netTG.pl Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik prasowa AGH. 
Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego (WMC), w którym uczestniczyli w sposób zdalny przedstawiciele 27 krajów (Krajowe Komitety Organizacyjne – IOC/NCO), odbyło się 26 marca 2021 r. Jednym z podstawowych celów tej organizacji jest tworzenie płaszczyzny wymiany myśli i doświadczeń w zakresie aktualnych technologii eksploatacji surowców mineralnych, ich ekonomicznie opłacalnego wykorzystania oraz poprawy bezpieczeństwa pracy branży skupionej na pozyskiwaniu surowców.
Światowy Kongres Górniczy został założony w 1958 r. przez wybitnego polskiego naukowca i inżyniera górnictwa prof. Bolesława Krupińskiego. Organizacja ta nieprzerwanie od ponad 60 lat jednoczy przedstawicieli przemysłu z całego świata.
102. spotkanie WMC/IOC organizowane było przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową. W spotkaniu uczelnię reprezentował rektor AGH prof. Jerzy Lis, który w przemówieniu podkreślił wagę tworzenia międzynarodowych sieci współpracy na rzecz rozwoju oraz konieczność zadbania o przyszłość następnych pokoleń. Polskie instytucje publiczne reprezentowali Artur Soboń - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego oraz dr Adam Mirek - prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
W wydarzeniu brali udział również liderzy polskiego przemysłu, którzy byli reprezentowalni przez: KGHM Polską Miedź SA, Polską Grupą Górniczą, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, PGE GiEK SA, a także Jastrzębską Spółkę Węglową SA. 
Kulminacyjnym elementem wydarzenia był wybór nowego prezesa Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego. Jednogłośnie prezesem International Organizing Committee of World Minning Congress (WMC/IOC) został ponownie prof. dr hab. inż. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Innym ważnym elementem wydarzenia było omówienie przygotowań do kolejnego Światowego Kongresu Górniczego (WMC), który odbędzie się w 2023 r. w Brisbane w Australii. Planowany Światowy Kongres Górniczy to wyjątkowa okazja dla międzynarodowych przedstawicieli wiodących światowych gospodarek surowcowych, aby spotkać się, znaleźć nowych partnerów, omówić bieżące wyzwania i podzielić się najnowszymi badaniami, technologią oraz najlepszymi praktykami.