Kopalnia atutów

Autor: JD
 
W zakresie węgla kamiennego energetycznego - potencjału, zasobów oraz koncesji wystarczy Bogdance co najmniej do roku 2049. Będzie ona mogła wydobywać węgiel tak długo, jak długo będą ku temu warunki wynikające z uzgodnień rządu z Komisją Europejską. Rok 2049 jawi się tu jako minimum. Bogdanka ma pozostać samodzielną kopalnią. Planuje ona również wydobywanie  węgla koksowego na potrzeby metalurgii.
 
Nie brak opinii, że Bogdanka to kopalnia atutów - między innymi w postaci korzystnych uwarunkowań geologicznych i tego, że prowadzi wydobycie pod terenami niezurbanizowanymi.
Główne założenia w Bogdance ukierunkowane są na utrzymanie zdolności produkcyjnych i podtrzymanie wysokich wskaźników rentowności.
Ponadto w spółce będą kłaść nacisk na selektywne wydobycie węgla typu 34, a także na dywersyfikację przychodów poprzez poszerzenie obszarów swojej działalności.
W przypadku Lubelskiego Węgla Bogdanka istotne będzie również wytypowanie, rozpoznanie i  udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35, na który jest duże zapotrzebowanie na rynku.
Bogdanka posiada takie atuty, które pozwolą jej na efektywne funkcjonowanie przez długi czas, praktycznie do wyczerpania zasobów. Sprzyjające uwarunkowania geologiczne wybijają się tu na pierwszy plan. W Bogdance ściany mają bowiem wybiegi po pięć kilometrów, pokłady są o miąższości większej niż dwa metry. A do tego są korzystne uwarunkowania na powierzchni, bowiem Bogdanka nie wydobywa węgla pod miastami i terenami zurbanizowanymi.
Poniżej pokładów węgla energetycznego znajdują się zasoby węgla typu 34.2. Kopalnia Bogdanka posiada rozwiniętą infrastrukturę, co będzie przydatne przy udostępnianiu i eksploatacji sąsiadujących z nią dziewiczych złóż węgla.
Główne założenia są w Bogdance ukierunkowane na utrzymanie zdolności produkcyjnych, podtrzymanie wysokich wskaźników rentowności, selektywne wydobycie węgla typu 34, dywersyfikację przychodów poprzez poszerzenie obszarów swojej działalności oraz wytypowanie, rozpoznanie i  udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35.
Interesariusze regionalni mają wobec naszej spółki sprecyzowane oczekiwania, chcą byśmy nadal byli filarem gospodarczym i społecznym Lubelszczyzny - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Artur Wasil.
Bogdanka będzie w przyszłości wydobywać dwa produkty: węgiel energetyczny oraz węgiel koksowy. Plany te gwarantują, że Lubelski Węgiel Bogdanka będzie nie tylko ostatnią kopalnią, która zakończy produkcję węgla energetycznego. Poza tym Bogdanka może być również miejscem pracy przy wydobywaniu węgla koksowego - surowca znajdującego się na unijnej liście surowców strategicznych - używanego w metalurgii.
Poradzili sobie nawet w czasie pandemii
Bogdanka poradziła sobie w trudnym czasie pandemii koronawirusa. W roku 2020 zysk netto Bogdanki wyniósł 73 mln zł. Producenci węgla z Górnego Śląska mogą jedynie pomarzyć o takich rezultatach.
W trudnym 2020 roku spółka zdołała zrealizować plan produkcyjny na poziomie 7,6 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 7,7 mln ton. Łącznie zdołano wykonać 23,2 km robót chodnikowych z myślą o przyszłym wydobyciu.
Przynosimy zyski, zarabiamy, zatem bronią nas wyniki ekonomiczne - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Jadwiżuk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w Lubelskim Węglu Bogdanka.
W Bogdance chcą dokonać swoistej ucieczki do przodu. Stąd myślenie o dwuproduktowości, o tym, aby w przyszłości wydobywać także węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. A wiadomo, że bez niej nie ma mowy o realizacji inwestycji - także tych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wiadomo bowiem, że do produkcji wież wiatrowych potrzebna jest stal. Bez stali dokonanie zielonego zwrotu w energetyce nie byłoby możliwe.
Dywersyfikacja przychodów poprzez poszerzenie obszarów działalności oraz wytypowanie, rozpoznanie i  udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35 ma pozwolić na dalszy rozwój spółki - zaznacza Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes Bogdanki ds. rozwoju.
Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa. Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea.