Jaskinia Głęboka na nowych zasadach

 Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

W tym roku na innych zasadach niż dotychczas udostępniana ma być
Jaskinia Głęboka w Podlesicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To najpopularniejszy obiekt podziemny w powiecie zawierciańskim, jaki odsłonięty został przed laty za sprawą prowadzonej tam eksploatacji górniczej.
W wyniku wprowadzonych w lutym zmian do Zarządzenia nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia szlaków ruchu pieszego oraz miejsc wspinaczki w rezerwacie przyrody Góra Zborów – w zakresie szlaków ruchu pieszego usunięto trasę wewnątrz Jaskini Głębokiej – jaskinia ta pozostaje poza regulacjami zmienianego zarządzenia. Udostępnianie jaskini ma się teraz odbywać poprzez uzyskanie indywidualnej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wydawanej na wniosek organizatora ruchu.
Zmiana dotycząca zasad udostępnienia jaskini nie wynika z wymogu prawnego, a z przyczyn praktycznych. Takie podejście umożliwi większą elastyczność, co do ewentualnie wprowadzanych modyfikacji zakresu udostępnienia. Ponadto zwiększy zakres prowadzonego nadzoru nad pełnionym przez organizatora ruchu turystycznego zarządem nad obiektem, a co za tym idzie - także egzekwowania szczegółowych wskazań i warunków odnoszących się do ochrony walorów przyrodniczych Jaskini Głębokiej. Jednocześnie decyzja jasno będzie wskazywała na odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w jaskini przez organizatora - wyjaśnia Łukasz Zych, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
Jaskinia Głęboka odkryta została w efekcie prowadzonej przez Niemców eksploatacji odkrywkowej wapienia w kamieniołomie w Kruczych Skałach. Pierwsze profesjonalne próby udostępnienia jaskini prowadzili w 1970 r. członkowie sekcji grotołazów przy Kopalni Węgla Kamiennego Gliwice. Górnicze zabezpieczenie jaskini przeprowadził od lutego do maja 2010 r. Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC z Małopolski. Dla turystów jaskinię otwarto 11 czerwca 2010 r. Dwa lata później przedłużono trasę zwiedzania.