Podziemne roboty kontrolujące stabilność stropu

Portal gospodarka i ludzie  autor: Adam Maksymowicz

Kanada to kolejny kraj nowoczesnego, wydajnego i dochodowego
górnictwa. Jednocześnie nowe technologie, jakie stosowane są w kopalniach Kanady, są przenoszone i wykorzystywane w tej branży na całym świecie. Najnowszym osiągnięciem tego sektora jest wprowadzenie do kopalń podziemnych robotów kontrolujących stabilność stropu we wszystkich wyrobiskach, gdzie zatrudnieni są ludzie.
Dotąd, podobnie jak w polskich podziemnych kopalniach, dozór był odpowiedzialny za kontrolę bezpieczeństwa stropu i usuwanie ewentualnych związanych z tym zagrożeń. Polegały one na dokonywanej mechanicznie lub nawet ręcznie tzw. obrywce nawisów zagrażających pracującym górnikom. Kontrola polegała na przejściu raz na zmianę dozoru kontrolującego strop.
Często bywało tak, że jego deformacje następowały po przejściu kontroli i wtedy były one najbardziej niebezpieczne. Dochodziło do obrażeń, kontuzji, a czasem nawet do wypadków śmiertelnych, którym trudno było zapobiec. Mając to wszystko na uwadze, firma SafeSight Exploration Inc. z North Bay specjalizująca się w innowacjach technicznych postanowiła zrewolucjonizować problem kontroli wyrobisk górniczych.
Pierwszym wyzwaniem było opracowanie takiej kontroli dla głębionych szybów. Zamiast człowieka do windy kontrolnej szybu wstawiano robota, który filmował obudowę i przy pomocy odpowiednich czujników wskazywał odstępstwa od założonych jego parametrów technicznych. Po uzyskaniu dobrych efektów, system ten wprowadzono do kontroli innych wyrobisk górniczych. Robot w postaci skrzyni jest zawieszony na szynie przypiętej do stropu wyrobiska. Jest to robot szynowy typu MRC Rail Runner. To robot użytkowy przymocowany do zmechanizowanego wspinacza szynowego (MRC), który przy pomocy podnośnika wpinany jest do szyny w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przez cały założony czas pracy biegnie on po swojej szynie, rejestrując stan bezpieczeństwa stropu. Informacje o wszelkich nieprawidłowościach przekazuje natychmiast, czyli w czasie rzeczywistym do zaistniałego zagrożenia, dyspozytorowi wraz  filmem dotyczącym tego zdarzenia. Pozwala to również w tym samym czasie, stosownie do skali zagrożenia, wycofać załogę z zagrożonego miejsca i podjąć działania ratunkowe, naprawcze i wszelkie inne dla poprawy bezpieczeństwa w danym miejscu kopalni.
Przed wprowadzeniem w kanadyjskich kopalniach podziemnych szynowego robota kontrolującego bezpieczeństwo pracy, prowadzono badania nad zastosowaniem tego rodzaju kontroli przy pomocy dronów. Okazało się jednak, że dron jest mniej operatywny i dużo bardziej kosztowny od robota szynowego.
Urządzenia te od dwóch lat stosowane są w podziemnych kopalniach Kanady.