Sosnowiec otrzymał nieruchomości od SRK

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała gminie Sosnowiec nieruchomości w dzielnicach
 
Zagórze i Kazimierz Górniczy z dawnym kolektorem odprowadzającym wody kopalniane, który obecnie służy celom kanalizacyjnym - podała SRK.
SRK oraz gminy Sosnowiec podpisali umowę przekazania samorządowi w postaci darowizny nieruchomości położonych w Sosnowcu w rejonie ulic Dmowskiego, Wiśniowej oraz Fredry.
Nieruchomości zostały przekazane wraz z budowlą - rowem odpływowym prowadzącym z dawnego terenu kopalni Porąbka do rzeki Bobrek o całkowitej długości 3,6 km.
Łączna powierzchnia przekazanego gruntu to 43,9 tys. m kw.; łączną wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego określono na 123,4 tys. zł, natomiast wartość odtworzeniową składnika budowlanego na 1725,5 tys. zł.
Jak poinformował rzecznik spółki restrukturyzacyjnej Wojciech Jaros, dzień wcześniej przedstawiciele SRK oraz gminy Sosnowiec podpisali umowę przekazania samorządowi w postaci darowizny nieruchomości położonych w Sosnowcu w rejonie ulic Dmowskiego, Wiśniowej oraz Fredry.
Nieruchomości te zostały przekazane wraz z budowlą - rowem odpływowym prowadzącym z dawnego terenu kopalni Porąbka do rzeki Bobrek o całkowitej długości 3,6 km. Kolektor (tzw. Rów Mortimerowski) został zbudowany w celu usuwania wód dołowych, a obecnie służy potrzebom kanalizacji. Częściowo przebiega pod ziemią.
Łączna powierzchnia przekazanego gruntu to 43,9 tys. m kw.; łączną wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego określono na 123,4 tys. zł, natomiast wartość odtworzeniową składnika budowlanego na 1725,5 tys. zł (łącznie blisko 1,85 mln zł).
"Gmina przyjęła darowiznę dla realizacji zadań własnych, związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych" - zaznaczył Jaros.
W listopadzie ub. roku SRK przekazała samorządowi Sosnowca blisko 3 ha gruntów po kopalni Kazimierz-Juliusz. Było to zwieńczenie części długich i trudnych negocjacji. Chodziło o ponad 28,5 tys. m kw. terenu w dzielnicy Kazimierz Górniczy, z prawem własności budynków, budowli, maszyn i urządzeń. Samorząd m.in. w poprzednich miesiącach sygnalizował także wolę przejęcia innych gruntów SRK w mieście.
We wrześniu br. samorząd Sosnowca informował o zawarciu porozumienia z SRK, obejmującego łącznie ok. 9 ha gruntów: ok. 3 ha przekazanego następnie terenu b. kopalni oraz ok. 6 ha różnych gruntów rozsianych po Sosnowcu - działek w pasie drogowym oraz chodników i zieleńców.
Miasto przyznawało, że negocjacje obejmowały również tereny, które SRK chce sprzedać w drodze przetargu. Przedstawiciele magistratu potwierdzali, że chcieliby bezpłatnie pozyskać grunty za obiektami pokopalnianymi w dzielnicy Kazimierz Górniczy pod kątem przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej; deklarowali starania, aby je przejąć, a gdy będzie trzeba, także kupić.
Finansowana głównie z budżetowych dotacji Spółka Restrukturyzacji Kopalń zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. W skład spółki wchodzi m.in. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, mający kilkanaście pompowni w zamkniętych kopalniach.
Do SRK należy - w ponad 70 gminach - kilkanaście tysięcy działek oraz kilka tysięcy budowli i budynków. Spółka zarządza też pogórniczymi mieszkaniami.