Tomasz Cudny został prezesem JSW 

  Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wybrała w piątek, 27 sierpnia,
prezesa zarządu X kadencji. Został nim Tomasz Cudny, który wcześniej szefował m.in. Katowickiemu Holdingowi Węglowemu, Spółce Restrukturyzacji Kopalń i Tauronowi Wydobycie. Nowy prezes stanowisko obejmie 28 sierpnia.
Rada zadecydowała także o powierzeniu Tomaszowi Cudnemu pełnienia obowiązków wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych i wiceprezesa ds. rozwoju. W pierwszym przypadku ma to trwać do 31 sierpnia br., a w drugim do powołania wiceprezesa ds. rozwoju.
Tomasz Cudny jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności technika podziemnej eksploatacji złóż, ukończył też studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Po ukończeniu studiów pracował w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej - od stażysty do kierownika działu górniczego - zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. W latach 2007-10 pracował w biurze zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego; od 2011 r. był głównym inżynierem górniczym, dyrektorem technicznym oraz dyrektorem w należących do KHW katowickich kopalniach Wujek i Murcki-Staszic. 
Od 8 czerwca 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. technicznych w spółce Tauron Wydobycie. 6 czerwca 2016 r. został wybrany na stanowisko prezesa KHW w najtrudniejszym, końcowym okresie funkcjonowania spółki, którą przeprowadził do fuzji z PGG. Potem został szefem SRK, gdzie pracował od czerwca 2017 r. do września 2018 r. Od 5 sierpnia 2019 r. do 12 lutego 2021 r. był prezesem spółki Tauron Wydobycie.