VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego

Prezentacja

Inicjatywa ma na celu przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej górnictwa odkrywkowego
VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego to inicjatywa mająca na celu przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiany doświadczeń w celu wypracowania tzw. dobrych praktyk w górnictwie. 
W tym roku VIII już konferencję rozpocznie dynamiczny pokaz maszyn Komatsu na terenie PGE GiEK Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Podczas szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie zagadnień związanych z:
bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych,
polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż,
najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej,
prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych,
nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i kopalniach węgla brunatnego,
rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych. 
Miejsce: Bronisławów k. Piotrkowa Trybunalskiego, hotel Magellan Conference&SPA. 
Data: 30 sierpnia – 1 września 2021 r. 
Organizatorzy: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych.