Kopalnie i jaskinie sudeckie pod okiem chiropterologów

Portal gospodarka i ludzie  autor: Tomasz Rzeczycki

Jeszcze dwa lata potrwa realizacja programu „Monitoring obszarów Natura 2000
i rezerwatów przyrody na Dolnym Śląsku”, jaki zleciła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Istotną częścią zadania jest penetracja i kontrola stanu wyznaczonych wyrobisk górniczych przez chiropterologów, jak również ocena stanu zachowania istniejących zabezpieczeń w postaci np. kraty wejściowej.
- Kontrole prowadzone będą w trakcie realizacji projektu „Monitoring obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody na Dolnym Śląsku”, który realizowany będzie do 30 września 2023 r. Monitoring nietoperzy planowany jest w różnych miejscach, zlokalizowanych w kilkunastu obszarach Natura 2000 - informuje Katarzyna Łapińska, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Na liście obiektów przeznaczonych do sprawdzenia miejsc hibernowania nietoperzy przeważają wyrobiska pogórnicze. Są na niej takie pozycje, jak Kopalnie w Złotym Stoku, Kościół w Konradowie, Chłodnia w Cieszkowie, Sztolnia w Skałkach Stoleckich, Sztolnie w Leśnej I, II, III, IV, V, VI, Sztolnia Baworowo I, II, III, Ujęcie Wody, Sztolnie zamku Książ i kanał ciepłowniczy, sztolnia górna i dolna kopalni Tąpadła, Sztolnia w Srebrnej Przełęczy, Sztolnia Gustaw, Sztolnia w Uniemyślu I, II, III; Sztolnia w Uniemyślu za domem, Sztolnia nad Stawami, Sztolnia w Okrzeszynie, Jaskinie w Kochanowie: Rozdroże, Z rondami, Równoległa, Z filarami, Prosta, Zawaliskowa oraz Klasztor w Lubiążu.
Podczas prac związanych z monitoringiem nietoperzy wykonawcy, to jest eksperci chiropterolodzy oceniają m. in. stan obiektu, w którym zwierzęta przebywają, w tym zwracają uwagę na stan zabezpieczenia obiektu jeśli jest ono zamontowane- dodaje Katarzyna Łapińska.
Objęte monitoringiem wyrobiska górnicze znajdują się w różnych częściach Sudetów, od Pogórza Izerskiego przez Góry Jastrzębie i Góry Kamienne po Góry Złote i Przedgórze Sudeckie. Lista miejsc przeznaczonych do skontrolowania nie obejmuje wszystkich sztolni, zabezpieczonych kratami z uwagi na hibernowanie w nich zimą nietoperzy.