G I G w gronie Polskich Liderów Innowacji

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Główny Instytut Górnictwa zdobył wyróżnienie w rankingu Polscy Liderzy
Innowacji, przygotowanym przez Polski Instytut Badań Jakości - poinformowały we wtorek, 7 września, służby prasowe GIG. Jak wyjaśniono, nagroda ma na celu uhonorowanie wiodących, polskich organizacji w dziedzinie innowacji, skoncentrowanych na badaniach i rozwoju (B+R).
Tytuł „Lider innowacji” został przyznany GIG na podstawie badań PIBJA, których metodologia oparta była na szczegółowej analizie światowych rejestracji patentowych od 2019 do 2020 r., w tym na analizie liczby cytowań odnoszących się do patentów.
PIBJA stanowi część międzynarodowej grupy Consumer Guidance, która już od ponad 15 lat realizuje badania jakościowe produktów oraz usług na rynkach państw członkowskich UE. W ramach międzynarodowego stowarzyszenia Consumer Guidance Group z siedzibą w Berlinie współpracuje z zagranicznymi instytutami badawczymi. Jak podkreślają organizatorzy ich misją jest podkreślanie wybitnych wyników i osiągnięć oraz wyróżnianie wiodących polskich organizacji badawczo-rozwojowych.
Warto podkreślić, że GIG przywiązuje dużą wagę do szybkiego transferu rozwiązań do praktyki gospodarczej. Wyraża się to duża liczbą zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP, średnio rocznie jest to ok. 30 wynalazków i rozwiązań.
GIG jest instytutem badawczym związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi również powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie.
Misją GIG jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko.
Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska. Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno--szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.