Węglokoks planuje inwestycje

Polska Agencja Prasowa

Nowa strategia Węglokoksu uwzględni m.in. inwestycje w hutniczej części grupy
kapitałowej - zapewniają przedstawiciele spółki. Wiceminister aktywów Artur Soboń ocenia, iż efekty skali i synergii, wynikające ze wspólnej strategii dla hut Węglokoksu, powinny zapewnić ich rentowność.
W pierwszych dniach września związkowcy z hut należących do grupy kapitałowej Węglokoksu rozpoczęli akcję protestacyjną, domagając się m.in. lepszego nadzoru, jasnej polityki inwestycyjnej oraz prorozwojowej strategii dla ostatnich aktywów hutniczych, kontrolowanych - za pośrednictwem Węglokoksu - przez Skarb Państwa. W czwartek huty odwiedził wiceminister Soboń, który spotkał się ze stroną społeczną i zarządami spółek.
Staramy się wypracować wspólne rozwiązania w ramach Grupy, zachowując oczywiście specyfikę poszczególnych zakładów. Myślę, że przy dobrym wspólnym zarządzaniu - np. zakupami - jesteśmy w stanie stworzyć efekt skali i taką synergię, która pozwoli na to, aby ten biznes był rentowny - oczywiście w warunkach rynkowych, jakie dzisiaj mamy - powiedział dziennikarzom wiceszef MAP.
Hutnictwo to nie jest dzisiaj łatwy biznes, ale staramy się wypracować jakąś wspólną strategię dla tych spółek, które są w ramach Grupy Węglokoks. Myślę, że pod koniec tego roku taką strategię będziemy mogli pokazać - zadeklarował Artur Soboń.
W ocenie prezesa Węglokoksu Tomasza Heryszka, czwartkowa wizyta wiceministra w należących do Grupy hutach jest potwierdzeniem, iż segment hutnictwa jest niezwykle istotny dla całej gospodarki.
- Nasze huty oferują produkty dla budownictwa, infrastruktury, rynku ciepłowniczego czy górnictwa. To ogromne obszary, które wymagają nie tylko permanentnego procesu unowocześniania i uatrakcyjniania oferowanych wyrobów, ale przede wszystkim ogromnych nakładów inwestycyjnych. O tym właśnie rozmawiamy w szerokim gronie spółek oraz pana ministra - powiedział Heryszek.
- Te nakłady będą miały swoje odzwierciedlenie w budowanej przez nas strategii dla całej Grupy Kapitałowej, którą zamierzamy ogłosić w perspektywie najbliższych miesięcy. To najlepszy czas, by myśleć o inwestycjach, zwłaszcza, że wyniki tego segmentu są bardzo zadowalające - dodał prezes Węglokoksu.
W ciągu ośmiu miesięcy tego roku Huta Łabędy wypracowała 52 mln zł zysku netto, natomiast przejęta przez Grupę w ub. roku Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej miała 33 mln zł zysku netto. Węglokoks jest obecnie w trakcie wypracowywania rozwiązań dla innych hutniczych spółek: Huty Pokój Konstrukcje i Walcowni Blach Batory, a także w trakcie inkorporacji spółki-córki Węglokoks Stal. Finalizuje też ustalenia związane z obrotem stalą w całej grupie kapitałowej.
Prowadzony przez związkowców z Huty Pokój, Huty Łabędy i Walcowni Blach Batory protest ogłoszono - jak napisano na transparentach - w obronie polskiego hutnictwa i miejsc pracy. Związki napisały m.in. list do szefa MAP, wicepremiera Jacka Sasina i zażądały powołania w Węglokoksie wiceprezesa ds. hutnictwa. Oczekują także znormalizowania polityki wsadowej wobec hut, zwiększenia nadzoru nad inwestycjami prorozwojowymi oraz stworzenia na bazie hut z Grupy Węglokoksu projektu rozwoju i strategicznego bezpieczeństwa Polski w kontekście inwestycji wynikającymi z Krajowego Planu Odbudowy.