JSW przedłuża umowę na dostawy węgla

Adam Sofuł
 
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował w czwartek 25 listopada o podpisaniu
aneksu do umowy z Voestalpine Stahl przedłużającego okres obowiązywania umowy na dostawy węgla o pięć lat. Wartość kontraktu wzrośnie w efekcie do 4,9 mld zł.
Umowa na dostawy węgla koksowego do austriackich firm została zawarta w 2017 roku. Jej stronami były wówczas JSW jako sprzedający i Voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH oraz Importkohle GmbH. Miała obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2023 roku.
Podpisany w czwartek aneks wydłuża jej okres funkcjonowania o pięć lat – do 31 marca 2028 roku. Stroną umowy, w miejsce dwóch odbiorców, zostaje jeden podmiot - Voestalpine Stahl.
Po zawarciu aneksu łączna szacunkowa wartość umowy wzrośnie do 4,9 miliarda zł – informuje JSW w komunikacie. W momencie podpisywania pierwszej umowy wartość dostaw w latach 2018-28 szacowano na 1,35 mld zł. To były jednak – podobnie jak w przypadku aneksu – tylko szacunki.
Dostawy rozliczane są w euro i to od kursu walut i harmonogramu dostaw będzie zależała ostateczna rzeczywista wartość kontraktu. Szczegółowe warunki cenowe są uzgadniane w okresach kwartalnych
Koncern Voestalpine jest również strategicznym odbiorcą koksu z Grupy JSW a w swoim obszarze jest jednym ze światowych liderów w produkcji i przetwórstwie stali, wyrobów płaskich i długich – podkreśla JSW.
Po trzech kwartałach JSW miało 62,mln zł straty netto wobec 1,1 mld zł straty rok wcześniej.