Parada Gwarków

Opracował: MD

przejdzie przez Tarnowskie Góry
W Tarnowskich Górach dbają o górnicze tradycje. Jedną z nich jest parada gwarków, która już w najbliższą niedzielę, 11 grudnia, przemaszeruje przez centrum miasta. Tradycja ta sięga lat 30. XX w. Zwyczaj powrócił do miasta z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórksiej w 2019 r. W kolejnych latach parada nie odbyła się z powodu pandemii.
Pochód wyruszy z pl. Wolności o godz. 11.30. Przy dźwiękach górniczej orkiestry z Miechowic przejdzie ul. Krakowską. Na rynku nastąpi uroczyste powitanie przez władze miasta. Później wszyscy przemaszerują do kościoła pw. św. apostołów Piotra i Pawła, gdzie o godz. 12.30 odbędzie się uroczysta msza św. z muzyczną oprawą orkiestry górniczej i Kameralnego Zespołu Wokalnego In Tempore z Tarnowskich Gór.
Tradycja pochodu sięga lat 30. XX w. W okresie międzywojennym burmistrz Tarnowskich Gór Fryderyk Antes na łamach jednej z gazet zapraszał do świętowania Barbórki takimi słowami: „Niechaj staną do szeregów ci, którzy pracują w kopalniach, jak i ci, którzy sterani ciężką pracą górniczą odpoczywają po długich latach pracy”.
– Teraz powracamy do hucznego świętowania barbórki, szczególnie że w najbliższych miesiącach chcemy doprowadzić do wpisu „Kultu św. Barbary oraz tradycji górników kopalni kruszcowych  na ziemi tarnogórskiej” na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To jest nasze i to nas wyróżnia na tle innych. Mimo że wydobycie zakończyło się tutaj ponad sto lat temu, tradycje górnicze wciąż są w naszym mieście żywe – mówi prezes SMZT Zbigniew Pawlak.
Tarnowskie Góry to miejsce narodzin kultu św. Barbary, który zawędrował do Miasta Gwarków już w 1721 r. Założone wówczas przez Jezuitów bractwo św. Barbary potwierdził specjalną bullą papież Benedykt XIV. Równocześnie założono księgę bractwa, w której zapisywano nowych członków i wybudowano kaplicę ku czci świętej. Dziś górnikom nadal patronuje św. Barbara, a 4 grudnia świętowana jest Barbórka (i to nie tylko na Górnym Śląsku, bo w Stanach Zjednoczonych jest to National Miners’ Day, w Australii National Mining Day, a w Indiach National Coal Miners’ Day).