Wystawa fotografii

Bractwo Gwarków ZG zaprasza wszystkich sympatyków na wystawy fotografii: 13 czerwca br. o godz. 17 00 do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy Kopalni Wujek, a 17 czerwca br. o godz. 17 00 do holu głównego Biblioteki Śląskiej w Katowicach Plac Rady Europy 1