Restrukturyzacja kopalń w rejonie Bytomia

 
Udział w Komitecie Sterującym dla opracowania „Programu zamknięcia i zagospodarowania kopalń w Bytomskiej Spółce Węglowej SA.- Raport końcowy dla Banku Światowego,
Zorganizowanie wraz z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach seminarium nt. parków technologicznych i przemysłowych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich i możliwości ich wykorzystania dla celów wspomagania segmentów lokalnych na Śląsku.