Polemika z Pulsem Biznesu

Polemika z Pulsem Biznesu

W tekście “Sprzeczne interesy w grze o 100 mln zł” pojawiło się szereg błędnych informacji merytorycznych.

Po pierwsze autor tekstu wskazuje, że zmiana przepisów z 2003 r. spowodowała wyjaśnienie wątpliwości i jednoznacznie przesądziła sprawę opodatkowania wyrobisk górniczych. To informacja jest nieprawdziwa. Zmiana przepisów z 2003 r. była pośrednio związana z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2002 r., który był korzystny dla górnictwa. Nowe przepisy miały na celu usunięcie wszelkich wątpliwości, tak żeby już nikt wyrobisk nie chciał opodatkowywać. Wskazuje na to chociażby analiza skutków budżetowych planowanej ustawy, gdzie o żadnych dodatkowych wpływach podatkowych z tytułu podatków od nieruchomości nie ma mowy. A przewidziano np. dodatkowy dochód z tytułu podatku od psów…

Po drugie autor wskazuje, że po 2003 r. sądy administracyjne jednoznacznie przyznają racje gminom i zupełnie nie przyjmują argumentów górnictwa. To również jest nieprawda. W 2008 r. sąd administracyjny w Gliwicach skierował w tym zakresie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że nie jest w stanie orzekać na podstawie tak niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów. Na marginesie należy też dodać, że w tej sprawie złożone zostały dwie skargi konstytucyjne – jedna przez firmę górniczą, jedna przez firmę energetyczną.

Po trzecie, autor sugeruje, że od 2003 r. stan prawny prowadzący do pobierania podatku od wyrobisk jest zupełnie jasny i oczywisty. On nie jest jasny i oczywisty. Intencją zmian z 2003 r. nie było zwiększanie zakresu opodatkowania, a jedynie doprecyzowanie przepisów po wyroku SN z 2002 r. Sądy dalej mają problemy z oceną tych przepisów i zgodnością z ustawą zasadniczą.

Konsekwentnie bardzo krzywdzące dla górnictwa jest przedstawienie sporu z gminami w kategorii, „teraz my wam coś odbierzemy”. Prawo gmin do tych dodatkowych podatków nie wynika bowiem z przepisów prawa a jedynie z interpretacji tego prawa przez gminy. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie wyda pewnie Trybunał Konstytucyjny.

 

Tomasz Konik, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Powyższy tekst jest polemiką z artykułem w Pulsie Biznesu pt. "Sprzeczne interesy w grze o 100 mln