Digitarium

Instytut Mediów Cyfrowych "Digitarium"

W minionym tygodniu zarejestrowaliśmy dwa fascynujące wywiady w ramach serii "Śląska Biblioteka Portretów Mówionych". Pierwszy z nich przeprowadziliśmy z profesorem Jackiem Rybarkiewiczem w jego domu w Jawrze pod Bielskiem-Białą, a drugi z Jerzym Ludwikiem Mańką w siedzibie Bractwa Gwarków w Katowicach.
 
 
 
https://www.facebook.com/hashtag/slaskabpm?__eep__=6&__cft__[0]=AZXRAxBJVXjmSnphV0hygMsgES2f2clsfmegxROg8UZ-n_e7QEFwtM9kOzcChKKWsRUmv2mKxmHGPwAvH6gFzF5iILMZcUnD2idL6a-88ZOc4avKS7ceiRjK4t6pvMy2vQ4&__tn__=*NK-R