Wynalazca Ruberg

Ulica Ruberga przy hołdunowskim cmentarzu, na którym znajduje się kapliczka z tablicą upamientniającą Jana Christiana Ruberga. W centrum Wesołej, na budynku przedszkola nr 18 znajduje się druga tablica poświęcona Rubergowi - wynalazcy tzw. śląskiej metody wytapiania cynku. 

Ligota nie chciała być gorsza i w czasie II wojny ul. Piotrowicka od wiaduktu do ul. Panewnickiej nosiła nazwę Ruberg Str. 
 A. Zembok
 
Zdjęcia w galerii