Odeszła ukochana Mama

Pani Barbarze Tomaszewskiej

Prezes Kręgu Barbar Śląskich       

     wyrazy współczucia z powodu śmierci ukochanej

Mamy
 
składają  koleżanki z Kręgu Barbar Śląskich i Zarząd Bractwa Gwarków.
 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę w Wesołej. Msza św. w kościele Matki Boskiej Fatimskiej o godz.13.30.