Metropolia konsultuje z mieszkańcami

 Autor: PAP

 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia do 11 grudnia konsultuje
z mieszkańcami plan transportowy, który ma być bazą przyszłego planu zrównoważonej mobilności. Opracowanie ma stać się podstawą funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej na obszarze GZM.
O opublikowaniu planu transportowanego - pod kątem konsultacji - poinformowało biuro prasowe Metropolii. Jak zapowiedziała rzeczniczka GZM Kamila Rożnowska, efekty konsultacji zostaną wstępnie podsumowane na początku przyszłego roku, kiedy przedstawione zostaną efekty dotychczasowych prac nad "Planem zrównoważonej możliwości".
"Plan transportowy jest dla nas bazą i punktem wyjścia do rozmowy z mieszkańcami. Chcemy poszczególne zagadnienia rozwinąć razem z pasażerami" - zapewnił cytowany przez Rożnowską przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.
Z zebranych dotąd danych wynika m.in., że każdego dnia do pracy poza teren swojego miasta i gminy wyjeżdża średnio co trzeci zatrudniony mieszkaniec Metropolii. W ciągu roku pasażerowie Zarządu Transportu Metropolitalnego wykonują ponad 250 mln przejazdów, pokonując autobusami, tramwajami i trolejbusami ponad 100 mln km.
"To pokazuje skalę i liczbę codziennych podróży, które każdego dnia odbywają się na drogach GZM. Ale wiemy też, że wystarczy też jedna, czasem nawet drobna, kolizja w centrum konurbacji, żeby Metropolia stanęła w gigantycznym korku. W centrach miast też nie sposób pomieścić już wszystkich samochodów" - zastrzegł Karolczak.
"Żeby temu przeciwdziałać, musimy mieć szeroki plan na rozwój mobilności i nie możemy oceniać jej tylko przez pryzmat komunikacji autobusowej. To tylko jeden z elementów całej układanki, w której największą wagę ma dla nas rozwój Kolei Metropolitalnej jako najszybszego i najbardziej ekologicznego środka transportu" - zadeklarował przewodniczący zarządu GZM.
"Plan zrównoważonej mobilności miejskiej" ma zebrać propozycje działań, inwestycji i modyfikacji, które sprawiłyby, że mieszkańcy stracą mniej czasu na dojazdy. Metropolia zapewnia, że plan powstaje na gruncie badań nawyków i przyzwyczajeń mieszkańców związanych z przemieszczaniem się.
Wstępne badania w tym zakresie przeprowadzono w połowie września br. podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przedstawiciele GZM spotkali się z mieszkańcami siedmiu miast w punktach informacyjnych i rozmawiali o ich przyzwyczajeniach związanych z mobilnością. Okazało się np., że kobiety częściej i chętniej korzystają z komunikacji miejskiej i są lepiej zorientowane w jej funkcjonowaniu.
Kolejnym z elementów prac są konsultacje opublikowanego teraz "planu transportowego". To ogólny dokument, mający wyznaczyć najważniejsze kierunki i cele związane z rozwojem komunikacji miejskiej na danym obszarze. Jego opracowanie jest potrzebne podczas ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów i inwestycji m.in. z funduszy unijnych.
Niezależnie od konsultacji tego opracowania, Metropolia zapowiada dalszą dyskusję z mieszkańcami. Ma ona dotyczyć m.in. optymalizacji siatki połączeń, w tym rozwoju linii metropolitalnych. Metrolinie mają być nowymi, przyspieszonymi połączeniami autobusowymi, których zadaniem będzie usprawnienie przemieszczania się po GZM do czasu budowy Kolei Metropolitalnej. Trasy metrolinii zostały już praktycznie uzgodnione z miastami i gminami, możliwe jednak będą ich modyfikacje.
Pozostałymi obszarami konsultowanymi z mieszkańcami GZM mają być m.in. przejrzystość i czytelność informacji pasażerskiej, zakres standardowego wyposażenia pojazdów oraz kwestie związane z infrastrukturą przystankową.
Zapisanym w konsultowanym projekcie celem przygotowania planu jest sformułowanie założeń organizowania usług publicznego transportu zbiorowego i jego pożądanych walorów, a także sprecyzowanie wizji rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze GZM do 2035 r.
Wizja rozwoju transportu publicznego w regionie ma dotyczyć szczególnie: kształtowania oferty przewozowej, oczekiwanego modelu organizacji rynku przewozów, zapewnienia zrównoważonego finansowania, potencjału transportu opartego o alternatywne źródła energii oraz koniecznych inwestycji.