Wojenka o ekogroszek trwa

Portal gospodarka i ludzie  autor: AMC

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi informuje, że złożyła dziś do
UOKiK (2 marca) zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów korzystających z węgla typu ekogroszek. Awantura o ekogroszek nabiera rumieńców. Producenci i sprzedawcy tego węgla podkreślają, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami i przedstawiają własne ekspertyzy. Zaś węgiel nadal pozostaje najtańszym źródłem ciepła w budynkach jednorodzinnych.
W styczniu fundacja złożyła do UOKiK kopie listów wysłanych wcześniej do producentów tego typu węgla, ale urząd nie podjął czynności. W związku z tym pojawiło się dzisiejsze zawiadomienie w sprawie rzekomego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Do UOKiK przekazano m.in. wyniki analizy naukowców z Politechniki Warszawskiej, które wskazują, że ekogroszki emitują ponadnormatywne ilości szkodliwych dla zdrowia pyłów.
W zawiadomieniu znalazły się też wizerunki opakowań ekogroszku zawierające motywy roślinne, a także wyniki badania opinii publicznej zrealizowanego przez Kantar, które potwierdza, że znaczna część konsumentów i konsumentek ulega wprowadzającym w błąd przekazom marketingowym branży węglowej.
Z materiałów, które przekazaliśmy urzędowi jasno wynika, że greenwashing praktykowany przez branżę węglową ma charakter powszechny i godzi w zbiorowe interesy konsumentów. W zaistniałej sytuacji nie znajdujemy podstaw odmowy wszczęcia postępowania przez UOKiK – wyjaśnia Kamila Drzewicka, radczyni prawna w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.
Fundacja żąda zaprzestania używania nazwy ekogroszek, usunięcia reklam produktu, które sugerują przyjazność dla środowiska, zakaz opakowań z motywami przyrodniczymi i usunięcie ze stron internetowych informacji o ekologicznym charakterze paliwa.
Konsumenci i konsumentki mają prawo do rzetelnej informacji o produktach, które nabywają. Nazywanie węgla ekologicznym nie spełnia definicji rzetelnej informacji, a dodatkowo może wykorzystywać słuszne intencje kupujących. Jako organizacja działająca w interesie społecznym sprzeciwiamy się takim praktykom. Czysty węgiel nie istnieje – podsumowuje mec. Drzewicka.
W ubiegłym tygodniu Fundacja opublikowała wyniki przeprowadzonej na jej zlecenie przez naukowców z Politechniki Warszawskiej analizy, z której wynika m.in., że ekogroszki emitują znaczne ilości pyłów. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla przygotowuje odpowiedź. Wcześnej opublikowała komentarz do zarzutów fundacji przygotowany przez Krystynę Kubicę, eksperta Polskiej Izby Ekologii w Katowicach.
Ekspertka podkreśliła, że ekogroszek ma odpowiednie parametry jakościowe, „spełniające kryterium obniżonej emisyjności zanieczyszczeń gazowo-pyłowych w procesie spalania w kotłach c.o. w indywidualnych gospodarstwach domowych, co skutkuje zmniejszeniem ich negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Przyczyniając się tym samym do redukcji niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, zmniejszając tym samym ryzyko występowania incydentów smogowych powodowanych spalaniem paliw stałych w tym sektorze”. Dodaje, że: „Emisje zanieczyszczeń nie zależą tylko od jakości paliwa, ale także od technologii spalania i techniki jej realizacji”.
Wojenka o ekogroszek trwa zatem w najlepsze. Czyje racje uzna UOKiK?