Kultura pracy i bezpieczeństwo w górnictwie

Portal gospodarka i ludzie  autor: Adam Maksymowicz

Wszyscy o tym wiedzą, że górnik zadowolony, spokojny i wypoczęty fizycznie
oraz psychicznie pracuje bezpiecznie. Od strony teoretycznej jest to twierdzenie powszechnie akceptowane. Z praktyką jest już znacznie gorzej, a bywa, że nawet całkiem źle. Nierzadko spotyka się taką opinię, że jak z samego rana przełożony, nie przebierając w słowach, zruga swoich podwładnych, to ci zaś mówią, że dzień, już mają z głowy.
Taka atmosfera w stosunkach międzyludzkich budzi zrozumiałe napięcia, zniechęca do pracy, a w  konsekwencji tworzy zagrożenie i zwiększa możliwość zaistnienia wszelkiego rodzaju wypadków. Przede wszystkim podważa to wzajemne zaufanie do przełożonych, a nawet do swoich kolegów górników. Dla przeciwdziałania tego rodzaju niekorzystnym warunkom pracy w 1975 r. w Holandii powstała firma Brunel. Postawiła ona sobie za cel przygotowanie kadr, które będą spełniać zarówno techniczne, jak i organizacyjne oraz społeczne i kulturowe wymagania odnośnie do bezpiecznej pracy.
Prowadzony przez nią internetowy portal na rok 2021 prezentuje kulturę pracy jako wymóg jej bezpiecznego wykonywania. Przede wszystkim zwraca on uwagę na postępującą wymianę kadr. Zauważa się w skali globalnej, że coraz mniej jest chętnych do pracy w górnictwie. Sytuacja ta powoduje, że przyjmowani są do wykonywania tego zawodu ludzie nieprzygotowani i to na każdym szczeblu jego funkcjonowania.
Czym jest bezpieczeństwo górnicze?
Portal przypomina, że bezpieczeństwo górnicze odnosi się do wszelkich środków podejmowanych w celu promowania dobrego samopoczucia zespołu górniczego i zapewnienia, że ​​może on pracować tak bezpiecznie, odpowiedzialnie i wydajnie, jak jest to tylko możliwe. Czynniki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska są potencjalnie najważniejszymi środkami, na których należy się skupić w kopalni. Nadal istnieje wiele czynników, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kopalni - co oznacza, że ​​czujność i świadomość są tak samo ważne jak zawsze. Do czynników tych należy zdrowie psychiczne zespołu górniczego, które jest jednym z ważnych warunków jego bezpiecznej pracy.
Samozadowolenie i kultura
Jeśli zrobiłeś coś 100 razy i zaczynasz czynić to automatyczne - to zaczynasz zwracać mniej uwagi na to, co wykonujesz. W górnictwie rzeczywistość jest taka, że ​​wystarczy jeden bezmyślny błąd, aby spowodować powszechne zagrożenie bezpieczeństwa dla całego zespołu. Samozadowolenie po prostu nie wchodzi w grę. Czujność musi być istotną częścią kultury całego zespołu. Począwszy od przeprowadzania dokładnych ocen ryzyka i zgłaszania potencjalnych. Należy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie, nawet podczas ruchliwych zmian lub gdy zespół walczy ze zmęczeniem. Nawet najtrudniejsze zadania górnicze muszą promować kulturę, w której bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet w każdej sytuacji.
Lepsze szkolenie górnicze
Wiele firm górniczych podnosi nie tylko jakość szkoleń z zakresu bezpieczeństwa swoich zespołów, ale także ich częstotliwość. Podobnie jak nowi pracownicy potrzebują intensywnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa na początku, tak też i weterani górnictwa również potrzebują konsekwentnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Ma to kluczowe znaczenie dla uniknięcia samozadowolenia i zapewnienia, że ​​wszyscy zawsze myślą o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
Biura bezpieczeństwa
Przedstawione tu kilka zasad promowanych przez firmę Brunel jest upowszechniane za pośrednictwem ponad stu kilkudziesięciu biur rozsianych po całym świecie. W Europie jest ich 66, z tego 37 w Niemczech i jedno w Polsce, które znajduje się w Płocku.