Digitalizacja

Zaproszenie wolontariuszy do digitalizacji

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego. Poszukujemy:

1) cennych materiałów - zdjęć, widokówek, broszur, książek, map itd.

2) wolontariuszy do skanowania i przygotowania materiałów: liczą się dobre chęci! Reszty z czasem Cię nauczymy. Posiadamy niezbędny sprzęt, oprogramowanie i pomieszczenia do nauki, a później pracy przy digitalizacji.

Bractwo Gwarków włączyło się w inicjatywę Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

5 grudnia 2011 r. w sali audytoryjnej "Parnassos" Biblioteki Śląskiej, o godz. 11.00 odbyło się V Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. W ramach spotkania nowym Uczestnikiem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej zostało Bractwo Gwarków. Na ręce przedstawicieli Zarządu Bractwa, dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki wręczył dyplom i szklaną statuetkę z emblematem ŚBC.