Konferencje

SITG Rybnik Konferencja16 października 2019

W dniu 16 października 2019 r. członkowie Bractwa Gwarków uczestniczyli w XXVI Konferencji Naukowo – Technicznej pn. „Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.