Konferencja w Zabrzu w dniu 3.09.2019

 
Bractwa Gwarkówi w zakresie  digitalizacji wybranych zbiorów  z zakresu  historii górnictwa zostaliśmy zaproszeni   w imieniu dyr. Szewczyka  na spotkanie  robocze  dotyczące omówienia  zakresu działania  nowopowstałego  Ośrodka  Dokumentacji Górniczej  przy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 
termin spotkania  03 09 2019  o godz 12 oo w MGW  na terenie Łazni  Łańcuszkowej  ul Wolności  410
 
W spotkaniu udział wzięli:
 
    Przedstawiciele MGW w Zabrzu,
    Przedstawiciel ARP SA o/Katowice
    Przedstawiciel Biura Projektów Katowice,
    Profesor Bronislaw Barchański AGH Kraków,
    Profesor  Józef Dubiński SITG
    dr hab.inż.Stanisław Duży Politechnika Śląska,
    Prof. Elżbieta Niezabitowska
    Przedstawiciele Bractwa Gwarków,
 
Po dyskusji w zakresie nowopowstałego Ośrodka Dokumentacji Górniczej ustalono wystosowanie Listu do Władz .