Konferencje

Role regionów w Europie: 15 listopada 2011r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Konferencja „Role regionów w Europie. Jaką rolę odgrywa dziedzictwo kulturowe regionów na przykładzie wielokulturowego regionu Górnego Śląska?” połączoną z prezentacją książki pt.: "Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu"

Sprawozdanie z Konferencji 24 maja 2010

Propozycja Informacji nt . Konferencji w sprawie „Opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych podatkiem od nieruchomości”

Problem obciążania podziemnej infrastruktury podatkiem od nieruchomości stanowi w ostatnim okresie przedmiot ostrych kontrowersji jak i medialnych wystąpień .