XIV Konferencja pt. "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim

I DZIEŃ 17.04.2012 r.

10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji

I Sesja 10.30 - 13.00

10.30 – 11.00

 • Stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie z uwzględnieniem bezpieczeństwa załogi na drogach dojścia do miejsc pracy – ref. mgr inż. Janusz Malinga, Wyższy Urząd Górniczy.

11.00 - 11.20 Przerwa na kawę

11.20 – 13.00

 • Panel dyskusyjny na temat: poprawa bezpieczeństwa załogi na drogach dojścia do miejsc pracy.

13.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 16.00 II Sesja

 • Zagrożenie tapaniami w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego i rud miedzi w Polsce - prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek
 • Ocena zagrożenia metanowego w rejonie ściany na podstawie czujników gazometrii oraz symulacji komputerowej przepływu mieszaniny powietrza i metanu - prof. Wacław Dziurzyński, prof. Stanisław Wasilewski, Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • Czynniki kształtujące wzrost zagrożenia metanowego w ścianach usytuowanych podpoziomowo - dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG
 • Ochrona powierzchni w podziemnych zakładach górniczych w świetle awarii budowlanych w Bytomiu –Karbiu - dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG, Główny Instytut Górnictwa, mgr inż. Piotr Wojtacha, Wyższy Urząd Górniczy
 • Usprawnienie ochrony zdrowia górników węgla kamiennego - prof. zw. dr hab. n. med. Jan Grzesik, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

16.00 – 16.15 Przerwa na kawę

16.15 – 17.15 III Sesja

 • Geotechniczne uwarunkowania bezpiecznej eksploatacji kopalin spod lustra wody - dr inż. Wojciech Glapa, Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwadr inż. Maciej Hawrysz, Politechnika Wrocławska, Instytut Geotechniki
 • Zagrożenia osuwiskowe i zagrożenia wodne w KWB Turów w aspekcie zdarzeń powodziowych zaistniałych w sierpniu 2010 r. - mgr inż. Leszek Sondaj , mgr inż. Jan Wiśniewski, mgr inż. Anna Górecka-Żwirska, Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów.
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w górnictwie naftowym - Zbigniew Ząbkiewicz, PGNiG, Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Robót Górniczych, Ireneusz Walczak, PGNiG, Oddział RSGO, Jan Lubaś, PGNiG, Oddział RSGO
 • Zabezpieczenie poprzeczni mina w kopalni soli „Wieliczka” przed dopływem wód pozazłożowych - dr inż. Kajetan d'Obyrn, Politechnika Krakowska, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., mgr inż. Krzysztof Brudnik, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

17.30 18.30 Występ artystyczny

19.00 Kolacja

II DZIEŃ 18.04.2012 r.

I Sesja 9.00 - 10.00

 • Układ hamowania ciągnika spalinowego kolejki podwieszonej oraz spągowej jako urządzenie hamowania awaryjnego w świetle obowiązujących przepisów i norm - mgr inż. Andrzej Lisowski, mgr inż. Michał
 • Zintegrowany model podniesienia poziomu bezpieczeństwa w systemach transportu firmy Becker-Warkop sp. z o. o. - dr inż. Józef Rusinek, dr inż. Wojciech Zasadni, inż. Leszek Żyrek, Becker – Warkop Sp. z o. o.
 • Akumulatorowy ciągnik podwieszany gad-1 jako alternatywa rozwiązań z napędem spalinowym - mgr inż. Jan Mróz -VACAT sp. z o.o., mgr inż. Krystian Skupień – NAFRA Polska sp. z o.o., dr Andrzej Drwięga, mgr inż. Zdzisław Budzyński, mgr inż. Bartosz Polnik, mgr inż. Dariusz Czerniak Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10.00 - 10.20 Przerwa na kawę

II Sesja 10.20 - 11.30

 • Rozwiązania oraz systemy transportowe produkcji firm z Republiki Czeskiej stosowane w polskim górnictwie, przy współpracy z kompatybilnymi urządzeniami innych producentów - Ing. Ferdinand Mičulka, reprezentowane instytucje: TRANSL v.o.s. , TDS ZAMPRA s.r.o. , REMASZ s.c.
 • Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo prac transportowych w kolejkach produkcji FMG PIOMA - Lech Brojewski, Radosław Michalak, FMG PIOMA
 • Właściwy dobór urządzeń jako warunek bezpieczeństwa pracy kompleksu ścianowego – Andrzej Meder, KOPEX SA

 

11.30 – 12.00 Dyskusja i posumowanie

Pobierz plik: Konferencja WUG