Bractwo Gwarków włączyło się w inicjatywę Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

1323168414

Zamierzamy zaktywizować braci Gwarków i włączyć się w dzieło zachowania dla przyszłych pokoleń unikalnych pamiątek naszej historii. Powstające w ŚBC kolekcje tematyczne, m.in. Przemysł - będą prezentowały oblicza Śląska w jego historycznych granicach.

Zapraszamy Gwarków do bezpośredni prac. Zapoznacie się z obsługą komputera, usługami internetowymi oraz poszerzycie swą wiedzę o nowych technologiach.

Na początek poddane zostały cyfryzacji: „Wyjątek z regulaminu o porządku na kopalniach" (Paryż 1911) i 2 tomiki ze „Zbioru ustaw, instrukcji i przepisów, dotyczących przemysłu górniczego w b. zaborze rosyjskim".