Aktualności

Australijska spółka nie wycofuje się z planów

14 kwietnia 2019 Trybuna Górnicza autor: Jacek Madeja

uruchomienia kopalni w Nowej Rudzie i na Lubelszczyźnie

Mimo postępującego w Europie procesu dekarbonizacji australijska Grupa Kapitałowa Balamara nie zamierza wycofać się z ambitnych planów budowy nowych kopalń węgla kamiennego w Polsce – na Dolnym Śląsku oraz Lubelszczyźnie. Najbardziej zaawansowany projekt dolnośląski zakłada uruchomienie wydobycia węgla koksowego w Nowej Rudzie.