Wakacje u Barbar

Krąg Barbar Śląskich informuje,źe wskutek pandemii nie został zrealizowany plan naszych spotkań, ale po wakacjach wznowimy działalność.Serdecznie pozdrawiamy Barbary, źyczymy zdrowia,dobrego samopoczucia i pogody ducha.Zarząd