Krąg Barbar Śląskich

Zaproszenie na ognisko

Zapraszamy wszystkie BARBARY na ognistko w chorzowskim skansenie. Spotykamy się w dniu 16.09.2016r. o godz. 15 00 przy wejściu do skansenu

Do zobaczenia

Spotkanie Barbar Śląskich

Krąg Barbar Śląskich zaprasza na spotkanie 30 czerwca o godz.13 do Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków,Katowice Kopernika 11. Celem spotkania podsumowanie naszych działań i opracowanie programu powakacyjnego. Mile widziani również przyjaciele Barbar i sympatycy.

Barbara Stawowczyk

Spotkanie Barbar Śląskich

15 kwietnia odbyło się spotkanie Barbar Śląskich w Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków o godz. 13. Gościem Barbar była dziennikarka, pisarka, poetka Barbara Gruszka-Zych, która prezentowała swoją książkę o Wojciechu Kilarze "Takie piękne życie' oraz czytała wiersze.

Następnie Barbary ustaliły program wycieczki, która odbędzie się 21 maja 2016 roku do Niepołomic i Wieliczki w cenie 50 zł.

Urodziny Ks. Andrzeja Nowickiego

Dnia 5 kwietnia 2016 delegacja Gwarków Śląskich wraz z przedstawicielkami Barbar Śląskich złożyła życzenia urodzinowe ks.Proboszczowi kościoła pw.św.ap.Piotra i Pawła w Katowicach Andrzejowi Nowickiemu.

Zdjęcie w galerii

Świeca św. Barbary

Gwarkowie Śląscy na tle ufundowanej przez siebie świecy dla św.Barbary w kościele parafialnym pw.Piotra i Pawła w Katowicach.

Zdjęcia w galerii

Spotkanie Barbar Śląskich

3 marca 2016 odbyło się spotkanie Kręgu Barbar Śląskich w restauracji węgierskiej "Zaklęty Czardasz. Celem zebrania było ustalenie półrocznego programu działania.Spotkanie uświetniło wystąpienie Barbary Plewniak-Papadopoulou z prelekcją na temat jej doświadczeń z życia w Grecji.Następne zebranie odbędzie się 7 kwietnia o godz. 13. w Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków.Katowice Kopernika 11.

Zdjęcia w galerii