Godne upamiętnienie W. Korfantego

25 września 2019 raniusieńko Ślązacy autobusami, pociągiem (specjalnym!) jechali do Warszawy wspominając 80 rocznicę śmierci naszego Ojca Niepodległości i 101 rocznicę jego sławnego przemówienia w Reichstagu, gdzie powiedział: „Nie chcemy ani pięści ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie w myśl postanowień punktu 13 deklaracji Wilsona powstania jednej, składającej się z trzech części Polski z dostępem do morza, to znaczy z własnym wybrzeżem, zamieszkałym przez niewątpliwie polską ludność”.

Odsłonięcie pomnika widziane oczami przedstawiciela Bractwa Gwarków

Pomnik W. Korfantego