Wywiad z prof. Zygfrydem Nowakiem

 Wywiad z prof. Zygfrydem Nowakiem laureatem nagrody ONZ - UNET "Global 500".

Prof. Zygfryd Nowak został wyróżniony za wieloletnią aktywność społeczną najwyższym odznaczeniem Naczelnej Organizacji Technicznej Diamentową Honorową Odznaką.

 odznaka

Prezentujemy dzisiaj piekną odznakę Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT dołączając dla zainteresowanych kopię wiwiadu, który przeprowadził dr H. Sierny - Naczelny Redaktor Czasopisma Śląsk na temat działalności zawodowej laureata.

 

Bractwo Gwarków Śląskich składa laureatowi serdeczne gratulacje i życzenia wielu lat aktywności.