Propozycja spotkania z Wicepremierem RP Waldemarem Pawlakiem

Po tragicznej katastrofie na Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek - Śląsk" Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego zwróciło się do Premiera RP Donalda Tuska o podjęcie dyskusji nt. sytuacji na Śląsku szczególnie w górnictwie węglowym.

W odpowiedzi otrzymaliśmy ustosunkowanie się do ww. listu od odpowiedzialnego za górnictwo węglowe Wicepremiera RP Waldemara Pawlaka. Oba listy opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Dzisiaj publikujemy list zapraszający Wicepremiera RP Waldemara Pawlaka do siedziby Związku.

list