Architektura australijskich pszczół

Pszczoła Tetragonula buduje swój grzebień jak kryształ
Pszczoły bezżądłowe z rodzaju Tetragonula tworzą grzebień z czerwiem o spiralnej lub docelowej architekturze w trzech wymiarach. Kryształy mają te same wzory w skali molekularnej. Tutaj pokazujemy, że ta sama dynamika pobudliwego medium rządzi zarówno zarodkowaniem kryształów, jak i wzrostem oraz konstrukcją grzebieniową w Tetragonuli , tak więc model sieci krystalicznej opartej na minimalnej mapie sprzężonej, oparty na wzroście kryształów, wyjaśnia, w jaki sposób te pszczoły wytwarzają struktury widoczne w ich plastrach.