Nowa książka Silesiusa

Ukazała się książka pt. „Europo! Jaka twoja przyszłość – pomyślność czy zagłada?”.

ISBN: 978-83-938710-0-1 Cena: 29,90 zł aktualnie 15 zł
Oprawa: miękka, klejona, objętość: 139 stron

Format: B5.
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014

Wydawca: Stowarzyszenie Bractwo Gwarków

Autor: Georgius Silesius

Sprzedaż/zamówienia: Bractwo Gwarków, 40-060 Katowice, ul. Kilińskiego 15
www.gwarkowie.pl tel. 519 318 856

 

Spis treści
Słowo wstępne

 1. Dysfunkcjonalność, kosztowność, uciążliwość i anomalie w państwach o ustroju rzekomo demokratycznym
 2. Powstawanie państw, ich rozwój i osiągnięcia
 3. Wybitni i okrutni władcy państw i imperiów
 4. Teorie państwowości według niektórych filozofów, polityków i myślicieli
 5. Przyjazne Państwa Obywatelskie Unii Europejskiej
 6. Unia Europejska:
 • Ustrój, struktura unijna, cele, zadania i zagrożenia Unii Europejskiej
 • Obronność i siły zbrojne Unii Europejskiej
 • Gospodarka Unii Europejskiej
 • Wyznaniowość i religie w Unii Europejskiej
 • Regionalizacja Unii Europejskiej
 • Wnioski ogólne

Słowo wstępne
Zamiast statecznej i solidnej organizacji realizującej doniosłe cele wyznaczone przez światłych Europejczyków, dzisiejsza Unia Europejska z jej instytucjami, w szczególności Parlamentem Europejskim, przypominają raczej zbiorowisko ludzi szukających sławy i możliwości zdobycia korzyści.
Wprawdzie w drugiej dekadzie XXI wieku wielu Europejczyków odczuło pewne korzystne zmiany w stosunkach między narodami europejskimi, ale prawdziwa integracja i pełnoprawna Unia Europejska były i są nadal pod znakiem zapytania. Obskurantyzm i wrogość wobec integracji wśród szeregu polityków w drugiej dekadzie XXI wieku stanowi nadal problem do rozwiązania. Stąd zrodziło się pytanie: Europo! Jaka twoja przyszłość? Dlatego też w rozdziale 2 podano w dużym skrócie i wybiórczo pewne fakty historyczne, aby przypomnieć, jak toczyły się losy ludzkości. Pytanie, czy ludzkość może znaleźć lepszą drogę współżycia od dróg z ubiegłych okresów rozwoju ludzkości, jest nadal aktualne.
Dla wielu osób poruszona warstwa historyczna w rozdziale 2 może wydawać się po pierwszym oglądzie pozornie znana, a przez to mniej ciekawa i ważna. Rozdział ten ma jednak duże znaczenie reasumpcyjne. Nawet znawcy historii mogą tak jak w kalejdoskopie przejrzeć wydarzenia, które wywarły zdaniem autora istotny wpływ na losy ludzkości i rozwój gatunku homo sapiens, poddać je ocenie i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość.