Międzynarodowy rynek węgla w czerwcu 2019

Międzynarodowy rynek węgla w czerwcu, w dalszym ciągu poddany był trendom spadkowym, które zaznaczają się z coraz większą intensywnością we wszystkich światowych terminalach węglowych. Brak równowagi popytowo-podażowej w połączeniu ze wzrostem produkcji energii z paliw odnawialnych oraz niskie ceny gazu to podstawowe przyczyny takiej sytuacji