Nie żyje dr Łucja Staniczek

W piątek wieczorem 23 sierpnia br. odeszła do Pana nasza Pani Prezes i nasz Przyjaciel dr Łucja Staniczek
 
- wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego. Odeszła nasza Kochana Lusia.Łucja Staniczek urodziła się 31 sierpnia 1947 roku w Tychach. Z tym miastem związana była przez całe swoje życie. Stąd były Jej korzenie i tu był Jej dom, w którym razem z mężem wychowała czworo dzieci i opiekowała się wnukami. Przez kilkadziesiąt lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Jej praca doktorska pt. "Herosi i chachary: portret Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego" wpisała się jako bardzo ważna pozycja w poznawaniu historii i tradycji Górnego Śląska. W roku 2013 uhonorowana została Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.
Była inicjatorką i realizatorką niezliczonej ilości przedsięwzięć Związku Górnośląskiego, zwłaszcza w dziedzinie edukacji regionalnej oraz promocji Górnego Śląska i Górnoślązaków. Wśród najważniejszych Jej działań należy wymienić Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku, Śląski Turniej Debat Oksfordzkich, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego, wystawę "Silesius", wystawę poświęconą Henrykowi Sławikowi, Forum Nauczycieli Regionalistów, a w ostatnich latach także Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" i miesięcznik "Górnoślązak".
Dr Łucja Staniczek była oddana Śląskowi i jego sprawom. Działała z wielką energią, którą zarażała współpracowników. Posiadała niezwykłą umiejętność zjednywania sobie ludzi dla podejmowanych inicjatyw. Była przy tym osobą skromną, zasadniczą, uczynną, wyrozumiałą dla innych. W różny sposób pomogła bardzo wielu ludziom, zwłaszcza młodym.
Uroczystości pogrzebowe ŚP. Łucji Staniczek odbędą się w środę 28 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Tychach przy ul. K. Damrota 62.

Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów złożyć datek na Hospicjum Św. Kaliksta I w Tychach. Zbiórka prowadzona będzie podczas pogrzebu przez wolontariuszy....