Minister popiera zmianę systemu górniczych wynagrodzeń

Autor: JERZY DUDAŁA
 
Wiceminister energii Adam Gawęda
 
wskazuje, że chciałby, żeby w spółkach węglowych doszło do zmian systemu wynagrodzeń i powiązania tych wynagrodzeń z uzyskiwanymi efektami. Związkowcy deklarują, że są otwarci na dyskusję. Jednak łatwo nie będzie. - Niestety środek do tego celu, jakim powinno być w spółkach węglowych przyjęcie układów zbiorowych, nadal nie został zrealizowany - komentuje dla WNP.PL szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. A prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski wskazuje, że od lat jest ogromny opór przed powiązaniem wynagrodzeń z osiąganymi wynikami.