Zmiany kadrowe w urzędach nadzoru górniczego

O zmianach kadrowych, które w połowie sierpnia nastąpiły w urzędach nadzoru górniczego poinformował w komunikacie Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Dyrektor Generalny WUG z dniem 14 sierpnia 2019 r. powołał Alicję Stefaniak na stanowisko dyrektora Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia.

Natomiast Prezes Wyższego Urzędu Górniczego z dniem 15 sierpnia 2019 r. powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Piotra Karkulę, który dotychczas był dyrektorem Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG.

Ponadto z dniem 14 sierpnia 2019 r. Prezes WUG odwołał Krzysztofa Krótkiego ze stanowiska zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a z dniem 15 sierpnia 2019 r. powołał go na stanowisko zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Przeprowadzone zmiany kadrowe mają na celu zaspokojenie potrzeb merytoryczno-kadrowych w urzędach nadzoru górniczego - czytamy w komunikacie WUG.

Źródło: http://nettg.pl/news/159742/zmiany-kadrowe-w-urzedach-nadzoru-gorniczego