AGH świętuje

Trybuna Górnicza  autor: Kajetan Berezowski
 
Od początku działalności uczelni jej mury opuściło 200 tys. absolwentów. Na co dzień studenci zrzeszeni są w ponad
 
130 kołach naukowych. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie obchodzi właśnie swe stulecie. Jest jedną z najstarszych polskich uczelni. Od początku swego istnienia ściśle związana była z górnictwem.