Dobre, bo polskie

 
Rośnie patriotyzm konsumencki. Polacy coraz częściej deklarują, że wybierają polskie
 
produkty, a polskość marki staje się narzędziem marketingowym.