Dzień Kobiet

https://www.facebook.com/events/577248016472307/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Zapraszamy na koncert z okazji
Dnia Kobiet pt; " Najważniejsza miłość jest" Żeńskiej Orkiestry Salonowej pod dyrekcja Grzegorza Mierzwińskiego.
Będzie o miłości, miłości do kobiet i kobietach :)
Solistami koncertu będą:
Karoline Podolak - sopran
Adam Żaak - baryton
Jak co roku koncert odbędzie się w Studio Koncertowym
im. Jerzego Haralda - Polskie Radio Katowice
Zaproszenie do odebrania w siedzibie Polskiego Radia -
ul. Ligonia 29 Katowice