Z powodu pandemii wydłużono kadencję rady nadzorczej JSW

 Polska Agencja Prasowa

Kadencja rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) została
wydłużona z trzech do czterech lat. Zmiana, zatwierdzona w piątek przez walne zgromadzenie spółki, wynikała z ryzyka, jakim w warunkach pandemii COVID-19 byłyby wybory członków rady z ramienia załogi.
W piątek w Jastrzębiu-Zdroju obradowało walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które przyjęło zmiany w statucie tej górniczej firmy.
Wydłużenie o rok kadencji rady nadzorczej wiąże się z sytuacją epidemiczną. Obecnie w radzie JSW czterech członków pochodzi z wyboru załogi, dokonywanego w głosowaniu przez pracowników spółki i wszystkich jej jednostek zależnych. Zgodnie z dotychczasowym statutem spółki, po zakończeniu kadencji wybory powinny zostać zarządzone przed końcem lutego br.
Wydłużając kadencję rady akcjonariusze JSW wzięli pod uwagę - jak napisano w uzasadnieniu piątkowej uchwały - m.in. "nadzwyczajną sytuację sanitarną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącą epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ustanowieniem adekwatnych ograniczeń, zakazów i nakazów w przemieszczaniu się, organizowaniu zgromadzeń i stosowaniu środków bezpośredniej ochrony przed koronawirusem".
Obecnie rada nadzorcza JSW, której pracami kieruje ekonomistka prof. Halina Buk, liczy 10 członków. Zgodnie ze statutem, gdy rada liczyłaby do sześciu członków, załoga JSW i jej spółek zależnych ma prawo wyboru do rady dwóch przedstawicieli. Gdy rada liczy 7-10 członków - załoga wybiera trzech przedstawicieli, a gdy członków rady jest 11 lub więcej - czterech.
Pozostałe zatwierdzone w piątek zmiany w statucie JSW miały charakter techniczny i porządkowy - m.in. odniesienia do nieistniejącego już pod tą nazwą Ministerstwa Energii dostosowano do aktualnego stanu prawnego, a także wykreślono odniesienia do nieobowiązujących paragrafów. Obecnie nadzór nad JSW, gdzie Skarb Państwa jest dominującym akcjonariuszem, sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Podczas piątkowych obrad walnego zgromadzenia odczytano komunikat rady nadzorczej o wyłonieniu nowego prezesa JSW, którym od 1 marca br. będzie prof. Barbara Piontek. Nowa prezes, wyłoniona na początku lutego w postępowaniu kwalifikacyjnym, zastąpi odwołanego 18 stycznia ze stanowiska Włodzimierza Hereźniaka. Obecnie - do końca lutego - obowiązki prezesa JSW pełni wiceprezes spółki Artur Dyczko.