Jakub Szymura wygrał tegoroczną Olimpiadę Wiedzy Górniczej o Złotą Lampkę

Portal gospodarka i ludzie  autor: KAJ

Jakub Szymura, stypendysta Polskiej Grupy Górniczej, uczeń Zespołu Szkół
Technicznych w Rybniku, został laureatem tegorocznej XI Olimpiady Wiedzy Górniczej o Złotą Lampkę, której finał rozegrano 18 marca br. właśnie w rybnickim ZST.
Drugie miejsce zajął Grzegorz Pawelec z Zespołu Szkół nr. 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, a trzecie przypadło Przemysławowi Tomaszczykowi, reprezentantowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.
W finałowej rozgrywce udział wzięli uczniowie: Zespołu Szkół Technicznych  w Rybniku, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Pawłowicach, Zespołu Szkół nr. 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie, Zespołu Szkół nr. 6 w Jastrzębiu-Zdroju im. Jana III Sobieskiego oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.
Nowością XI edycji Olimpiady było pogrupowanie pytań ustnych na poszczególne kategorie. Każdy uczestnik losował jedno pytanie z następujących kategorii: geologia i tradycje górnicze, techniczna eksploatacja złóż, maszyny i urządzenia górnicze,  przepisy prawa, bhp i zagrożenia w górnictwie, pierwsza pomoc przedmedyczna.
Jestem pod wrażeniem ogromu wiedzy, którą zgromadzili olimpijczycy ucząc się tym razem zdalnie ze względu na pandemie. W związku z powyższym szczególne wyrazy uznania kierujemy do nauczycieli, opiekunów przygotowujących uczniów do olimpiady – podkreślił dr Jan Kania z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który przewodził jury.
Tegoroczna edycja finału Olimpiady, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, odbyła się  w warunkach szczególnych z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Finaliści zostali zwolnieni z pisemnego egzaminu zawodowego otrzymując maksymalny wynik,  jak również są przyjęci poza systemem rekrutacji na następujące kierunki: automatyka i informatyka przemysłowa, gospodarka surowcami mineralnymi, górnictwo i geologia, inżynieria bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Honorowy Patronat nad olimpiadą objął Prezydent Miasta Rybnika, a fundatorami nagród byli: Polska Grupa Górnicza, prezydent Rybnika oraz firma okołgórnicza Azis Mining Service.