Piotr Naimski o transformacji energetycznej kraju

Dariusz Malinowski
  
Polskę czeka transformacja energetyczna, to pewne. Jak ją przeprowadzić,
aby była jak najmniej uciążliwa społecznie? Jak w przyszłości, wraz z wycofywaniem węgla z energetyki, zapewniać stabilne dostawy energii elektrycznej? O tych kwestiach - w rozmowie z WNP.PL - mówi sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
Transformacja energetyczna czekająca Polskę to ogromne wyzwanie gospodarcze i społeczne. Przez lata podstawą polskiej energetyki był węgiel. Stopniowa rezygnacja z tego paliwa wymaga alternatywy.
Źródła odnawialne, tak mocno promowane w Europie, nie dają wystarczającej rękojmi bezpieczeństwa. Tylko postawienie na energetykę jądrową, jak przekonuje, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oznacza zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej.
Rozmowa z Piotrem Naimskim jest elementem cyklu publikacji związanych z merytorycznym przygotowaniem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC). Wywiady z decydentami, ekspertami i znanymi menedżerami łączy kongresowy brand – EEC People.
Przez całe lata polska energetyka opierała się na węglu. - Przez dekady, a nawet stulecie uważaliśmy, że węgiel jest dla Polski najlepszym paliwem. Miało to zresztą silne podstawy, bo to jest paliwo, które sami produkujemy - tłumaczy minister Naimski.
Transformacja - to już się dzieje
Jak przyznaje, obecnie czeka nas wielka zmiana. - Decyzje dotyczące energetyki krajowej to dostosowywanie się do strategii europejskiej w tym względzie - przyznaje nasz rozmówca.
Transformacja energetyczna w Polsce już się rozpoczęła. Odejście od węgla wymagać będzie bardzo dużego wysiłku i uwagi. Cały proces musi być także oceniony z ekonomicznego punktu widzenia - dodaje minister.
Proces odchodzenia od węgla jako podstawowego paliwa w energetyce nie będzie łatwy, ponieważ przy zastępowaniu bloków węglowych trzeba myśleć o stabilności całego systemu energetycznego kraju i o tym, jak zapewnić dostawy energii po konkurencyjnych cenach.
Przy tym, jak zaznacza Naimski, należy pamiętać o względach społecznych – z energetyką węglową związane są miejsca pracy.
Atom - alternatywa dla stabilności
Unia Europejska zdecydowanie stawia na odnawialne źródła energii. Według Naimskiego nie można jednak polegać wyłącznie na nich - ze względu na ich naturalnie ograniczoną dyspozycyjność.
W polskim systemie energetycznym bloki węglowe pracowały i nadal pracują w tzw. podstawie. To znaczy one zapewniają gros potrzebnej krajowi energii i tworzą fundament stabilności systemu zaopatrzenia kraju w energię. Bo choć emisyjne, to w odróżnieniu od OZE były i są niewrażliwe na czynniki pogodowe stanowiąc pewne źródło energii.
Stąd też konieczność poszukiwania alternatywy dla węgla. Bloki węglowe muszą zostać zastąpione przez instalacje mogące stabilnie i w każdych warunkach pogodowych wytwarzać energię.
Jak zauważa nasz rozmówca, takie warunki spełniają elektrownie jądrowe. - Zresztą nie tylko Polska chce rozwijać ten rodzaj energetyki - podkreśla minister. Warto zaznaczyć, że w naszym sąsiedztwie już powstają lub będą budowane nowe bloki jądrowe - w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
Paliwem przejściowym transformacji powinien, zdaniem Naimskiego, pozostać gaz, a warunkiem powodzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego jest umiejętne równoważenie różnych źródeł w krajowym w miksie energii.